Produkty a služby


Školiaca činnosť v oblasti IS/IT

Správa podnikových informačných systémov 
       
Poradenstvo v oblasti IS/IT

Analýza a spracovanie dát

Servis a inštalácia hardvéru a softvéru

Návrh a realizácia počítačových sietí