Obchodné podmienky pre kurzy

1. Prihlasovanie na kurz
a) Predbežné prihlásenie na kurz je možno realizovať telefonicky, e-mailom alebo SMS správou. V predbežnej prihláške je potrebné uviesť základné údaje záujemcu o kurz: číslo kurzu, meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail. V prípade skupinového záujmu o kurz postačujú informácie o kontaktnej osobe a počet záujemcov. Ak počet všetkých predbežných prihlášok na kurz dosiahne stanovený minimálny počet účastníkov bude záujemcom rozposlaná záväzná prihláška na kurz so sprievodným listom a pokynmi k úhrade.

b) Záväzné prihlásenie na kurz sa realizuje vyplnením prihlasovacieho formulára, ktorý je možno doručiť e-mailom alebo poštou. Záväzným prihlásením vyjadruje objednávateľ svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Prijatie záväzného prihlasovacieho formulára bude potvrdené e-mailom, SMS správou alebo telefonicky.

2. Platobné podmienky
a) Platbu za kurz je potrebné uhradiť v termíne uvedenom v sprievodnom liste, a to prevodným príkazom alebo hotovostným vkladom na stanovený účet.

b) Pri oneskorení úhrady môže dôjsť k vylúčeniu objednávateľa z kurzu z kapacitných dôvodov.

3. Miesto a čas konania kurzu
a) Kurzy sú spravidla realizované v Liptovskom Mikuláši od 15:00 do 19:00 hod. v pracovných dňoch alebo v soboty od 9:00 do 13:00 hod. Presné miesto a čas konania kurzu závisí od počtu prihlásených záujemcov a bude upresnené v sprievodnom liste. Dĺžka kurzu je stanovená vo vyučovacích hodinách.

b) V prípade individuálnych kurzov, alebo skupinových kurzov na základe spoločnej prihlášky, je termín a miesto kurzu stanovený dohodou.

4. Storno podmienky
a) Storno záväznej prihlášky je akceptované iba písomnou formou (e-mail, pošta).

b) Pri stornovaní najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom kurzu zaplatí objednávateľ storno poplatok vo výške 20% z ceny kurzu.

c) Pri stornovaní 4 a menej dní pred začiatkom kurzu je účtovaný storno poplatok vo výške 50% z ceny kurzu.

d) Školiace stredisko si vyhradzuje právo na presunutie kurzu na iný náhradný termín. V takomto prípade budú prihlásení účastníci včas informovaní. Ak by zmena účastníkovi nevyhovovala, bude mu vrátená platba v plnej výške.

Tieto obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 1. 9. 2007.